Home
Support
Contact
Nieuws
Netwerk
Referenties
Partners
Voorwaarden
Privacy policy
Acceptable use policy
Anti-spam policy
Notice and Take Down
Bestel direct/opties
Algemene informatie
Domein reserveren
Informatie SIDN
Informatie over Token
Online Website Builder
Website Templates
Reseller Informatie
Reseller Pakketten

Informatie over Tokenverstrekking bij .nl domeinnaam

Authorisatie

Zoek eerst uit wat de verhuis/ophefprocedure bij de vorige hostprovider is. Geef daar tijdig aan dat u de domeinnaam zal gaan verhuizen, dit moet gebeuren voordat u de verhuizing in gang zet. Vraag een bevestiging van de verhuizing bij de oude hostprovider

Token (AUTH code)

Een .nl domeinnaam kan alleen verhuisd worden als u het token (AUTH code) ingeeft in het aanvraagformulier. Het token is een unieke code voor iedere .nl domeinnaam. Deze code is bedoeld om de domeinnaam tegen ongewenste aanpassingen (zoals een verhuizing) te beschermen. Dan wel de domeinnaamhouder zelf, dan wel de huidige/vorige provider heeft het token, of kan deze opvragen. De nieuwe host kan dit niet voor u doen.

Een token ziet er ongeveer zo uit: khylaw5pxero

Starten verhuizing & de verhuisprocedure

* Nadat u via het bestelformulier de verhuizing van uw .nl domeinnaam heeft ingegeven, wordt de verhuizing van de domeinnaam bij de SIDN in gang gezet.
Hiervoor heeft u het token nodig!!

* Na het in gang zetten, wordt door de SIDN de vorige registrar (hostprovider) gevraagd de verhuizing te bevestigen.

U heeft de oude provider als het goed is al aangegeven te willen verhuizen. Is dit niet het geval, wilt u hen hiervan dan direct op de hoogte stellen? (anders zal het slechts onnodig vertragen)

o Indien zij direct bevestigen, verhuist de domeinnaam direct (binnen 3 uur is de domeinnaam dan over).

o Indien zij niets met dit bericht doen, verhuist de domeinnaam automatisch op de vijfde werkdag daarna.

Ervaring leert dat hostproviders slechts in minder dan 5% van de gevallen meewerken. Daarom is het belangrijk dat u op tijd uw huidige provider op de hoogte brengt.

Geen token? Dan de verhuizing escaleren.

Indien uw oude hostprovider niet meewerkt en u dus geen token kan verkrijgen, dan kan de nieuwe hostprovider op uw verzoek de verhuizing escaleren. Hiervoor dienen wij uw identiteit vast te stellen. Na het vaststellen van uw identiteit wordt het verzoek nogmaals door de SIDN beoordeeld. Indien deze in behandeling wordt genomen, dan wordt uw oude provider verzocht alsnog het token af te geven. Hierna wordt bovenstaande procedure vervolgd.

Voor het escaleren van uw .nl domeinnaam verhuizing kunt u het escalatie formulier gebruiken. (deze kunt u opvragen bij accountbeheer(ad)webhostsolutions.nl)

U wilt uw domeinnaam verhuizen naar een andere registrar?

U dient dan bij ons kenbaar te maken dat u de token wilt ontvangen en u dient de hosting/domeinnaam registratie cq abonnementen op te zeggen conform de voorwaarden! Indien u niet conform de voorwaarden zou opzeggen blijft u volledig aansprakelijk voor de nog te verschijnen cq reeds verschenen facturatie, ongeacht of u gebruik maakt van de hosting of niet, of als de domeinnaam reeds is verhuist.